السابقون السابقون-اولائک المقربون-   (الواقعه)

یک سوال  ؟ ..( السابقون السابقون اولائک المقربون )  چه کسانی هستند.؟

جواب          ..براساس روایات ائمه علیهم السلام که منطبق با قران کریم است

                  محمد وآل محمد صلوات الله علیهم مصداق کامل این ایات هستند.

 سوال دوم ؟     اگر کسانی این روایات را منکر شوند آیا راه دیگری هم هست.

                    آیا برای اثبات مصادیق این آیات میشود از خود قران کمک گرفت.؟

جواب          بله با کمک علم حروف وعلم اعداد بقدر بضاعه میشود کمک گرفت.

  به عنوان نمونه به این مطالب توجه فرمائید.

 عبارت .   ( السابقون السابقون اولائک المقربون ) ابتداء دارای چهار عدد است.

                        ٩٨٨                ۵٠٩                    ٢۵٩                      ١١٣

                      کبیر               خلاصه                  صغیر                    خلاصه

اول عدد  ٩٨٨ 

 به این حروف واعداد توجه فرمائید.وبگوئید اگر معجزه نیست پس چیست.؟

ش   ج   ر   ه  ط   ی  ب  ه  م   ح   م   د    ر  س  و   ل  ا   ل   ل ه =(۹۸۸ )

٣٠٠-٣-٢٠٠-۵- ٩ -١٠- ٢- ۵-۴٠- ٨--۴٠ -۴-٢٠٠-۶٠ -۶-٣٠-١-٣٠-٣٠-۵ =(٩٨٨ )

      شجره           طیبه                 محمد             رسول        الله =(٩٨٨ )

       ۵۰۸      +      ۲۶          +         ۹۲       +        ۲۹۶    +   ۶۶ =(۹۸۸ )

توجه=کلمه .شجره طیبه محمد رسول الله. کاملا با آیات وروایات هم تطبیق دارد.

و لازم است بگویم اسامی شریفه همه ائمه علیهم السلام با این روش استخراج

میشود  .مانند این اسامی مقدسه که مشاهده میکنید.

 ( السابقون   السابقون   اولائک المقربون  )  برابراست با =(٩٨٨ )

 ( انهم محمد وعلی وفاطمه  الحسن والحسین واباصالح المهدی.

 (  ٩۶   +  ٢٠٨    +    ١۴١     +      ٣١۴      +       ٢٢٩ = ( ٩٨٨ )

 (  شجره    طیبه   محمد   رسول    الله  )  برابراست با = ( ٩٨٨ ) 

 ( ۵٠٨    +   ٢۶   +  ٩٢  +  ٢٩۶   + ۶۶  )  برابراست با = ( ٩٨٨ ) 

(انهم محمد رسول الله وعلی بن ابیطالب وفاطمه وبنیها )=( ٩٨٨ )

(   ٩۶  +  ۴۵۴ + ٢٢٣ +  ٢١۵  + ٨ ٨ ٩  ) دقیقا این عدد )=( ٩٨٨ )

        (  اگر اینها معجزه نیستند پس چه هستند .؟؟  )

  کلمات قران کریم همگی مصادیق خود را درباطن دارند .

وتبیان لکل شیئ  ... ولک شیئ احصیناه فی امام مبین.

صدق الله العلی العظیم . هذا من فضل ربی. والحمد لله رب العالمین.

این رمز گشائی برای اولین بار در تاریخ میباشد .  

 انصافا کاملا بکر است این مطالب اما کو طالب. ایلیا      

    انشاءالله بقیه اعداد را نیز بیان مینمایم.

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین 1390ساعت 23:54  توسط ایلیا  | 

سلام عليکم . اگر ميخواهيد اعجاز رياضي قران را ببينيد.بادقت به اين وبلاگ نگاه کنيد

مثلا .حروف مقطعه . الم .  حروف الم =   اين کلماترا بيان ميکنندوبسياري ازکلمات ديگررا .!!!!

اشهد ان لا اله الا الله .

محمد رسول الله .

کما علي ولي الله.

وبسياري نکات ديگر....

  =اين هنوز يک نکته کوچک است ..وبدانيد که لطف خدا است وکاملا جديد وبي سابقه ميباشد .وکار هرکسي نيست .خيلي به راشد خليفه منحصر نکنيد که کاراوابتدائي است .وسلام
---

البته روش محاسبه را فقط  اشاره ميکنم .  مثلا .

ا +ل = م

اين شکل ميم است (م)

واين اسم ميم (الميم)است =( ال م ي م )

 تا اينجا که اشکالي ندارد .!!

--- اکنون اسم آن را شناختيم .وحالا عدد آنرا که (121) است .

ويک دريا مطالب ناب وبکر دارد که بنده به يک مورد بسنده ميکنم.

(121)=اشهد ان لا اله الا الله

(121)=محمد رسول الله

(121)= کما علي ولي الله .و...بسياري مطالب ديگر...

به اين ميگويند .کشف رموز .انصافا بکر است اين مطالب

کو طالب.8/1/1390 علي آقابابائي(ايلیا)

+ نوشته شده در  شنبه ششم فروردین 1390ساعت 23:39  توسط ایلیا  | 
  معجزه سوره نصر  در معرفی حضرت مهدی عج

    اذا    جاء    نصرالله    والفتح =کهیعص ه     

  الحجه  بن الحسن  العسکری = کهیعص ه

  امام    زمان  =                  = کهیعص ه

--  اگر این معجزه نیست  پس چیست.؟


                                           بسم الله الرحمن الرحیم

                                         اذا  جاء     نصر الله     و الفتح 

          با دقت به این آیه شریفه نگاه کنید . وببینید چگونه  با صراحت  ظهور حضرت مولی

         حجت بن الحسن المهدی علیهم السلام را بیان میکند . این اعجاز قران کریم است.

          (  اذا جاء = ۷۰۷  )         (  نصر الله =  ۴۰۶  )      (  والفتح =۵۲۵  )

    ------------------------------------------------------------------------------------------                  

  ۱    =             اذاجاء =   ۷۰۷ )      =     جاء حجت بن الحسن المهدی= ۷۰۷ )

  ۲    =             نصر الله = ۴۰۶ )      =        ولی عصر  =  ۴۰۶          

  ۳    =              والفتح = ۵۲۵ )      =       (ولی امر الله   امام المهدی = ۵۲۵ )

        ترجمه بزبان ریاضی 

هنگام  -  آمدن حجت بن الحسن المهدی   -  ولی عصر  -    ولی امر الله امام المهدی  . عج .

                           ۷۰۷                                ۴۰۶                       ۵۲۵

توجه . چندین عبارت مرتبط دیگر دراین آیه هست .مختصرنمودیم .

 اجمالا این آیه .بطور کامل  آمدن وظهور نورانی حضرت ولی امر الله را بیان میکند  واین نکات

با روایات شیعه کاملا منطبق میباشد.

به این روش  میگویند اعجاز ریاضی در قران کریم .

   که برای اولین بار درتاریخ بیان شد. 

 انصافا بکر است این مطالب. اما کو طالب

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند 1389ساعت 23:59  توسط ایلیا  | 
 

  سوال   .؟     چرا   نام شریف حضرت  مریم  درقران  آمده است.

                اما.نام شریف حضرت فاطمه در قران نیامده است .؟

جواب . ( با عدد کبیر )

قبل ازنام حضرت مریم  نام مبارک حضرت فاطمه علیهما السلام آمده است.

درسوره مبارکه مریم .حروف مقطعه (کهیعص )رموزی دارد که بزیبائی تمام.

 حضرت فاطمه علیها السلام را معرفی میکند .ودر همین حروف مقطعه .کاملا

اولویت نام شریف حضرت فاطمه برمریم علیهما السلام.آشکار گشته است .

اگر باور ندارید .با دقت نگاه کنید . با چشم خود ببینید .!

 کهیعص = مساوی هست با = ک ه ی ع ص = ٢٠ +۵+١٠+٧٠+٩٠= ( ١٩۵ )

 =ف ا ط م ه ا م ا ب ی ه ا=٨٠+١+٩+۴٠+۵+١+۴٠+١+٢+١٠+۵+١ = ( ١٩۵ )

کهیعص = مساوی هست با =فاطمه ام ابیها = (١٩۵ ) هذا من فضل ربی ..

 جواب   ( با عدد صغیر ) = باچشم خود ببینید..

=کهیعص = ک ه ی ع ص =١١+۵ +١٠ +١۶+١٨= ( ۶٠ )

= عدد (۶٠)= ه ی ف ا ط م ه =    هی فاطمه   = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)= ا ب ن ه م ح م د = ابنه محمد = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)= ز و ج ه  ع ل ی   =زوجه علی = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=  ا م ا ب ی ه ا    =  ام  ابیها   = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=ه ی ش ه ی د ه =هی شهیده= (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=ا م ا ل ز ی ن ب =   ام الزینب = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=ا  ل ک  و  ث  ر  =   ا لکوثر     = (۶٠ )

( واینک دوباره با دقت نگاه کنید .ولذت ببرید .انصافا بکر است این مطالب .اما کو طالب.؟؟

کشف این رموز برای اولین بار در تاریخ است.(اسفند ۸۹)  ( ایلیا )هذا من فضل ربی .

  والحمد لله رب العالمین.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اسفند 1389ساعت 16:5  توسط ایلیا  | 
انا اعطیناک   الکوثر.

کوثر     براساس روایات شیعه به حضرت زهرا ع تاویل شده است.

قران کریم هرکلمه اش بطن در بطن معانی بسیاری دارد .که هرکدام به اهلش میرسد .

وتمام معانی را فقط ائمه علیهم السلام میدانند.ولاکن برخی از معانی پنهان آن نیز گاهی

مکشوف میگردد.مثلا..      (...انا اعطیناک..یک عبارت است = .یعنی ما به تو اعطا کردیم.)

همین عبارت .به تنهائی میگوید .که چه چیزی را اعطا کرده است .باورنمیکنید .ببینید..!!

=انا  اعطینا ک = کهیعص ص   =۲۱۳ =زهرا...یعنی اسم زهرا  در دل کلمه نهفته است.و بعد.

= الکوثر  =  کهیعص =۶۰ =هی فاطمه = ام ابیها = ابنه محمد =زوجها علی=ام زینب=ابنها حسن

=هی شهیده=... 

    تمام آیه  =   انا      اعطیناک       الکوثر  = یس ظ =۹۷۰

معنی کامل =   وهی فاطمه بنت رسول الله = یس ظ =۹۷۰

  پس دیدیم که هم  نام ایشان وپدر وهمسر وفرزندان وهم صفات وکنیه .مثل .ام ابیها و   شهیده و..

درباطن آیه وبدون ترجمه آشکار گردید . ودقیقا با روایات شیعه مطابقت دارند.

هذا من فضل ربی .   این بیان برای اولین بار در تاریخ میباشد.( معجزه ریاضی قران

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اسفند 1389ساعت 23:19  توسط ایلیا  | 

            قال علي عليه السلام .  انا العروه الوثقي.

  (فمن يکفر بالطاغوت و يوءمن بالله فقد استمسک  ( بالعروه الوثقي )

?        العروه الوثقي                    =...... ع س ا...

?      هو امام علي ابن ابي طالب  =...... ع س ا ...

?     تمسک به علي عليه السلام لازمه ايمان ميباشد...

--------------------------------------------------------------

واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين=از امام صادق عليه السلام نقل شده است که

فرمودند . يمين .  جدم علي عليه السلام است و..   .سوره الواقعه .

 

واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين  =  کهيعص ه

انه    شيعه    امير الموء منين      =  کهيعص ه

شيعه  الامام  علي  ولي الله       =  کهيعص ه  (ع ع س )

 هذا من فضل ربي   . صدق الصادق عليه السلام.
--------------------------------------------------------

قال رسول الله  ص =( علي مع  -  القران   و    القران  -  مع علي  =)

علي مع =    ع       ل        ي        م         ع      = 67

=67  =        16 +   12  +  10   +  13   +   16     = 67

القرءان=       ا         ل        ق        ر        ا        ن  =67

=               1  +    12  +   19   + 20  +   1   +  14 =67

پيامبر ص فرمود    ( علي مع ) = ( القران   

 پس                          67     =     67    =

 وحالا بخوانيد .علي بحق همان قران است.

ب  ح   ق   =  2  +  8  +  19  =  (  29  ) = 13  +   16 =   م     ع  .

صدق رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم  .

چشم دل  باز کن که جان بيني    ...    انچه نا ديدنيست  ان  بيني.

کلام معصوم کلام الله است.

----------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم .انا   ( انزلناه = 54  ) ( قران = 54 ).

=(من قران را نازل کرده ام )=(انا +انزلناه = 16 +54 )

( انا=ا ن ن ا = 30 = ا ل ل ه = الله =30 )

( انا =  الله  )   ( انزلناه  =قران ).

اين ايه شريفه درمورد نزول قران کريم است .

رياضيات تعصب ندارد.حساب وکتاب دارد.! 

(  في  ليله القدر=122 ( محمدا رسول الله=122 )

(توجه .تا اينجاميگويد =(من قران را بر محمد رسول الله نازل کرده ام.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           (   قسمت دوم   )

درمورد  امير الموئمنين ع .

=  انا انزلناه =  ---------     = ( في ليله القدر =?00 )

من قران را نازل کرده ام =(اي هو امير المومنين =?00 )

(  الامام     ابو الحسن    علي ابن ابي طالب   =500 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     (   قسمت سوم  )  

درمورد معرفي حضرت فاطمه الزهرا  .عليها السلام.

( في ليله القدر =?00 =)

( اي في فاطمه الزهراء = ?00 ) 

( ام ابيها ابنه  رسول الله= ?00)


 (زوجه   امير   الموئمنين= 500)


------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    (  قسمت چهارم  )

درمورد معرفي حضرت مهدي  عج  است  .

انا انزلناه = ( في  ليله  القدر =?00 )   

(  ولي الامر  محمد المهدي  =?00 )

 وموارد بسيار ديگر  . چون معاني قراني زياد است .!!

=لطفا با دقت کامل توجه بفرمائيد .کلمه به کلمه .

=ا.ن.ن.ا.=--30--= الله-  پس-( انا = الله)

انزلناه =54 =1+14+7+12+14+1+5=54=

قران =19+20+1+14=54 ( ق+ر+ا+ن )=

پس بدون ترجمه وتفسير ديگران =کلمات قران خودشان ميتوانند خودشان را معرفي کنند.

--------------------کمي توضيح-------------------------------------

   فاطمه (-   ليله  -)اشاره به حضرت فاطمه ميباشد .

(ليله =75 -) (=30+10+30+5= 75 = (ل.ي.ل.ه.=ليله)

هي کوثر 75   هي ام ابيها  75   هي ابنه محمد 75   ابنه رسول 75 

هي ام حسين 75  هي ام الزينب  75   هي زوجها علي 75 

 (انها قران  75   کتاب مبين  75  )---واما توجه مخصوص ....بفرمائيد  .

(انا انزلناه=196-)                   (196 =مولي علي )

 در خانه اگر کس است يک حرف بس است .فقط از يک ايه .

 انهم بطور کوتاه هم قران هم فاطمه هم علي هم امير الموئمنين عليهم السلام  .

از دل کلمات بيرون امد ند .حروف قراني حرف ميزنند چون زنده وجاوداني اند .

 اگر ساکت وجامد باشند فقط بکار يک برهه ميايند .والسلام

-------------------------------------------------------

سلام عليکم . اگر ميخواهيد اعجاز رياضي قران را ببينيد.بادقت به اين وبلاگ نگاه کنيد

مثلا .حروف مقطعه . الم .  حروف الم =   اين کلماترا بيان ميکنندوبسياري ازکلمات ديگررا .!!!!

اشهد ان لا اله الا الله .

محمد رسول الله .

کما علي ولي الله.

وبسياري نکات ديگر....

  =اين هنوز يک نکته کوچک است ..وبدانيد که لطف خدا است وکاملا جديد وبي سابقه ميباشد .وکار هرکسي نيست .خيلي به راشد خليفه منحصر نکنيد که کاراوابتدائي است .وسلام
----------------------------------------------------------

امام صادق عليه السلام ..در اين ايه نام مقدس جدم علي عليه السلام بصراحت
بيان شده است ..کساني که ميگويند چرا اسم علي ع  در قران نيامده  .بخوانند.

( و انه في ام الکتاب لدينا( لعلي حکيم )

( لعلي حکيم ) همان علي ابن ابي طالب است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

         انه  في  ام   الکتاب       =ش?م ا

641 = انا علي  امير الموئمنين    =ش?م ا 

----------------------------------------

???  =   ام   الکتاب      =ت ص ه   

??? = وهوامير المومنين =ت ص ه

----------------------------------------

           ?         لعلي حکيم = 218 

218 =علي ابن ابي طالب   = ص ص ل ح

۲۱۸  =  اول  من  آمن .       = ص ص ل ح

۲۱۸= مسجدکوفه  .          = ص ص ل ح

۱            لعلي حکيم = ۹۲

 ۹۲  =      لعلي     حکيم   = ص ب

۹۲   = علي ابن ابي طالب  = ص ب

==عبارت  ( لعلي حکيم   ) دقيقا معني خودرا بيان ميکند (معني دوم  و بزبان حروف )

 .امام صادق عليه السلام فرمودند اين ايه صريحا نام جدم علي عليه السلام را بيان ميکند .

 اين نکته لطيفه درمتن روايات آمده است اما  براي اولين بار است که بازبان حروف واعداد .

   آشکار ميشود.

        هذا من فضل ربي .الحمد لله .        فبهت الذي کفر.

---------------------------------------------------------------------

              به اين ايه شريفه توجه فرمائيد.(جنب الله )

(ان تقول نفس ياحسرتي علي ما فرطت في جنب الله وان کنت لمن الساخرين ).

سوره زمر -56 -کساني درقيامت حسرت دارند از اينکه درامر خدا کوتاهي کرده

 وحجج الهي را به سخره گرفته اند. يکي از حجج الهي که درموردايشان

کوتاهي شده است. امير المومنين  علي عليه السلام است  .

روايت از علي ع داريم که فرمودند من جنب الله هستم که درحقم کوتاهي شده است

قال  .انا ( جنب الله ).=121  و  91  و   49 .

  ج    ن     ب    ا    ل    ل    ه   

3    50     2    1   30   30    5 =121  .کبير

ج    ن     ب    ا     ل     ل    ه

3    14    2    1    12    12   5 = 49 .  صغير

خلاصه حروف کبير =91

121=محمد رسول الله=121                    

121=هو علي

121=علي ابن ابي طالب اماما 121    

91 =علي بن ابي طالب= 91 =ع    ل    ي   ب   ن    ا   ب    ي   ط   ا    ل   ب 

  91=علي  بن ابي طالب =     16   12  10   2   14   1   2    10   9   1  12   2 =91

91=فاطمه الزهرا  =91 =ف  ا  ط  م  ه  ا  ل  ز  ه  ر  ا  =91

49 =هو محمد  =  ه   و   م   ح   م   د = 5  6  13   8   13   4  =49

49 =هو علي   =  ه   و    ع   ل   ي   =  5   6   16   12  10  = 49

بطور خلاصه بايد گفت همين يک ايه شريفه تمام چهارده معصوم عليهم السلام را

معرفي ميکند .=پس جنب الله يعني اهل بيت عصمت وطهارت.!!

فقط چشم و دل بيدار ميخواهد که بتواند ببيند ..بعنوان مثال .ببينيد.

121=انه حسين بن علي=121

121=انه الامام الحسين=121  .                     فبهت الذي کفر.!!

 ايات قران  پر است از معرفي اسماء و اوصاف اهل البيت عليهم السلام .براي اهلش.

 با بيخبر مگوئيد اسرار عشق ومستي    بگذار تا بميرد دررنج خود پرستي .

-از منکر ولايت پنهان کن اين حکايت  .!!!      والسلام.

-----------------------------------------------------


                        (  حق  +  ب  =  علي )

همه ميگوئيم حق با عليست..اما هيچ به زيبائي اين کلمه توجه کرده ايد .؟

اکنون توجه کنيد .   حق + ب  =(  ح +ق+ب =8 + 100 + 2 =110 = علي  ).!!!

روايتي ديگر .. (  الحق مع علي  و   علي مع  الحق  ) اينهم عربي.!!!

(ذوقي) بحقيقت  . مع  همان علي است   وعلي همان  مع   است!!!

مع =40  +70 =110 ...علي =70 +30 +10= 110 پس مع همان علي است.

ذوقي..الحق مع علي و علي مع الحق..= 220   ... و...220 = علي علي .!!!

ذوقي ..الحق مع علي  =107  .  و  .   107  = ( ابن ابي طالب =107 ) !!!

ذوقي.. الحق مع علي  = 107   و    107   =  ( هوعلي ولي الله=107 )!!!

ذوقي..حرف . و  .= 6  ونصف آن =3  +107 ( که نصف روايت است)=110 .!!!

ذوقي..الحق مع علي و علي مع الحق =724 .به عدد بزرگ (کبير)و724 ميگويد. ..

..حق با علي است .. وحلا ببينيد چه کسي با علي است ..خوب توجه نمائيد !!!

الزهرا ء= 245 + امير الموئمنين =479  . پس  479 +245 = 724    .ديديد . !!!؟

الزهراء + امير الموئمنين=724 و= الحق مع علي وعلي مع الحق.عجيب نيست؟؟

فاطمه  مع  امير الموئمنين =724 =الحق مع علي وعلي مع الحق= 724 ببينيد!!!

 13? + 110   +   ?79  = =72? =فاطمه مع امير الموئمنين=724 .عجبيترين ها !!!

فاطمه =13?  مع = 110  امير الموئمنين = ?79 جمع  کل =72? معجزه است.نه.!!!

حقيقتا . الحق مع علي وعلي مع الحق . (حيث دار و حيث يدور=اباالحسن1?3 .!!! 

 اللهم صل علي محمد وءال محمد وعجل فرجهم .واهلک اعدائهم. نوش جان شما..

----------------------------------------------
الحق مع علي =   اي علي ولي الله =  ص ع ا
----------------------------------------------

                               (   نقطه   )
.قال علي عليه السلام

 انا النقطه . انا الخط  .        انا الخط . انا النقطه   .       اناالنقطه  و الخط .

- تفسير وتاويل اين روايت .بدون عنايت ممکن نيست .

انشاءالله درفصول بعد درحد بضاعه به اين موارد ميپردازيم.

--------------------------------------------------------------

جناب طريحى ، در كتاب مجمع البحرين ، در ماده جمع (ج - م - ع )از جناب رسول الله (صلى الله عليه وآله ) اين حديث را نقل كرده است : مامن حرف من حروف القرآن الا و له سبعون الف معنى ؛ هر حرف و كلمه قرآن داراى هفتاد هزار معنى مى باشد.


كه اين هفتاد هزار هم ، بيان حد و تحديد نيست . پس همان طور كه در طليعه گفتار به عرض رساندم : اثر هر كس نمودار دارايى اوست . همانطور كه خداوند سبحان ، غير متناهى است ، قرآن هم غير متناهى است

منبع:فضايل و سيره چهارده معصوم در اثار علامه حسن زاده آملي

----------------------------------------------
السابقون السابقون  = 500 = يعني علي  يعني علي = 500  )

السابقون السابقون = 500  =  زوجه  امير  ا لمو ئمنين = 500  )

السابقون السابقون = 500  = يعني   علي   و   الزهرا  =500  )

السابقون السابقون =500  = وهي اسم فاطمه  الزهرا  =500 )

السابقون يعني علي=500 =   ( 250  +  250  =500 )

?00 =  ا     ل     س     ا      ب      ق     و      ن =250  

      = 1    30    60     1      2      100    6    50 =250

250=  ي     ع      ن     ي      ع     ل     ي =250

        10    70     50    10    70    30    10 =250

وقس علي هذا .پس ..السابقون السابقون .اولئک المقربون .يعني اهل البيت .

عليهم السلام .چنانکه با روايات وايات منطبق مي باشد.والسلام.
--------------------------------------------

                          

                    اولي الامر  ما را قرءان کريم معرفي فرموده است .ص.

 

  سوال.             من   هو    اولي الامر =؟=       ص ص س ص ص

  جواب.       هو اسم حجه ابن الحسن المهدي = ص ص س ص ص

  جواب دوم          الحجه  صاحب  الامر  =          ص ص س ص ص

    ------------------------------------------------------------------------- 

    ?سوال           من هو اولي الامر=ص ک د ؟

    جواب             اولي الامر   علي=ص ک د  !

  اطيعوا الله   واطيعوا  الرسل و   اولي  الامر     منکم =نساء-??

  ----------------------------------------------------------------------            

? سوال                     و اولي الامر منکم  من هو ؟  = ث ع و

  جواب       محمد المصطفي و علي ابن ابي طالب  = ث ع و

 

           اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر 

     هذا من فضل ربي    و الحمد لله      ( براي اولين بار درتاريخ )         فبهت الذي کفر!!

-----------------------------------------
                                     (  صلوات  )
ما مسلمانان به امراللهي موظف هستيم هرگاه نام مقدس خاتم الانبياء

محمد المصطفي (ص) را ميگوئيم يا ميشنويم ( صلوات )  بفرستيم.

اما چگونه؟با روش شيعه؟ يا با روش اهل سنت؟  و روايات  شيعه.

وسني تقابل دارند . ايا راه ديگري براي اثبات صلوات صحيح وجود

دارد؟ بلي احتمالا با کمک اعداد رياضي حروف قران ممکن است .

دستور قران کريم براي فرستادن صلوات برسيد المرسلين(ص) اينست

--------------------------- صلوات صحيح کدامست.؟-------------------------------------

  به اين ايه توجه فرمائيد=امر خدا است .که دستور صلوات را صادرميفرمايد.

(يا ايها الذين ءامنوا.)  =>

                         >= (  صلوا عليه  و سلموا  تسليما  ) =

           ص  ل  و  ا  ع   ل  ي   ه   و س  ل   م   و  ا   ت س   ل  ي   م   ا

            18/12/6/1/16/12/10/5/6/15/12/13/6/1/22/15/12/10/13/1=     (206)

             جمع اين اعداد که مطابق حروف خود ميباشند برا بر است با  عدد  206

              ا  ل  ل    ه  م   ص  ل  ع    ل  ي    م  ح  م   د  و ء  ا  ل م ح م د 206            

            =     >         اللهم صل علي محمد وءال محمد   = >       >     = ???

               پس انچه که مطابق حروف قراني است مطابق با اين عبارت است 

          ( اللهم    صل   علي محمد  و ء ال  محمد  ) 206

          (  اللهم    صل    علي  علي    ولي   الله   ) 206

          ( اللهم   و صل   علي    علي   و   فاطمه  ) 206

           ( صلوا    عليه     و      سلموا    تسليما  ) 206


------------------فبهت  الذي  کفر -----------

------------------------------------------------

امام حسين در قران
روايت است که فرموده اند حروف مقطعه اول سوره مريم (کهيعص)اشاره به جريان شهادت

امام حسين عليه السلام دارند.اينک باهم بررسي ميکنيم.

?-  کهيعص =..س .. =  الحسين .  ا ل ح س ي ن . = س

---------------------------------------------------------

?-  کهيعص =..ص ص ي ه =

 الامام حسين بن علي بن ابي طالب =ص ص ي ه

     تااينجا اجمالا با روايت تطبيق دارد. (اشنائي باحروف چنين ميگويد) 

 اما بعد تفصيلاببينيد.

--------------------------------------تفصيل----------------------------------------------

             حرف اول   ک   است . از   کهيعص .

  ?     ک   =         ک ا ف          =  ..ص ک.. >

  ?     ک  = الامام الحسين        =  ..ص ک..>

  ?    ک  = حسين بن علي       = .. ص ک ..>

  ?     ک  = الشهيد بکربلا         = ..ص ک ..> 

  ?    ک  = وهو المظلوم            = .. ص ک ..>

  ?    ک  = وانه ذبيح الله            = ..ص ک ..>

  ?   ک  =  ذبح   عظيم             = ..ص ک ..>

  ?  ک   = شهيد عطشان         =.. ص ک ..>

    تا اينجا فقط از يک حرف  آنهم حرف اول از ( کهيعص )ايهمه استفاده کرديم  وتمام عبارات

      با مدارک ومعارف شيعه مطابقت کامل دارند .

    فبهت الذي کفر...
هذا من فضل ربي .
    اين صفحه نوراني را به دوستان هديه کنيد.
--------------------------------------------------------

      

                                (  براي اولين بار در تاريخ است و هيچ سابقه ندارد .)

  ( عدد   313  )  چه مفاهيمي دارد .؟فقط خدا وحجه او ميدانند.اما آنچه ما ميفهميم اين است.که

ازحرم مکه  . کنار حجر الاسود .ابن المصطفي .هو الحجه وصي الحسن .  سامرائي. گل   نرجس.

انشاءالله.وباذن الله   نغمه نوراني   انا المهدي  را  ميسرايد. اللهم عجل لوليک الفرج .

 (جيش )  = ??? )

 (حرم مکه =313 )

 (حجرالاسود313 )

 (  نرجس    313 )

(  سامرائي313  )

 (مهدي مطهر313)

(ابن المصطفي313)

(      مرجع   313 )

(الموعودمن الله313)

(جمکرن  =  313  )    >(باخط عثمان طه )

(حقيقه المهدي313.)

(کان المهدي بقيه الله 313)

(الصاحب السيف 313)


 (   القيم الامين  313)

(سيف الاسلام313)

 (الميعاد الموعود313)

 (هو الحجه وصي الحسن 313)

( المهدي ابا صالح المهدي 313)

 (قام امام المهدي313)

(هو موعد محمد المهدي313)

( انه صبح الموعود313)

( اجمع المهدي باصحابه313)

(هو يوم يقوم المهدي313)

(شايد کساني از  مجموعه اين عبارات.که همه با ۳۱۳ مطابق است .گلي بچيند .انشاءالله

 علي آقابابائي= هذامن فضل ربي =     

-------------------------------------------------

تفسير يک حرف
ک ا ف =کاف
وهو المظلوم
فقط -ک-
60و101
داخل پرانتز)
عدد313
رابطه عبارات
في اباصالح المهدي
يافتنها
في ليله القدر
انماوليکم الله
محمد وليکم
علي ابن ابيطالب وليکم
حسن ابن علي وليکم
تنظيم
313
ليله القدر
75(?)
علي ابن ابي طالب
محمد رسول الله
حلقه گمشده
ليله(?)
ياعلي مدد
الحسين
الکتاب
قرءان مبين
وحي الله برسول الله
لعي حکيم

-----------------------------------------

( http://lafataalaali.blogfa.com  http://اhttp.//lafataelaali.persianblog.ir http.//quranvariazi.persianblog.ir http.//ghorannatgh.persianblog.ir http://eejazeriaziquran.blogfa.com http://ghoranvariazi.persianblog.ir                                                     http.//lafataalaali.blogfa.com ( http://lafataalaali.blogfa.com  http://اhttp.//lafataelaali.persianblog.ir http.//quranvariazi.persianblog.ir http.//ghorannatgh.persianblog.ir http://eejazeriaziquran.blogfa.com http://ghoranvariazi.persianblog.ir           http.//lafataalaali.blogfa.com
-------------------------------------------------

قال رسول الله ص   . لافتي الا علي . اين عبارت داراي چند عدد است که هريک بياني دارند.

۶۶۳- ۲۴۰- ۸۸ - ۹۲   .واکنون به بيان هريک از اعداد توجه فرمائيد.

=لا  فتي  الا  علي  =۶۶۳    .واين عداد مساوي هستند با اين عبارات دقيقا.

=لاامير الموئمنين الاهو علي=۶۶۳ =اي لاامير الموئمنين الاعلي =۶۶۳=۶۶۳

=  الامام اميرالمومنين =۶۶۳   = امير المومنين  ولي   الله =۶۶۳

=۲۴۰ =اي هو علي ابن ابي طالب=۲۴۰ =وهو  عليا ولي  الله = ۲۴۰

=۸۸   = انه ولي الله=۸۸  = و...نکاتي ديگر درهمين موارد.

کلام معصوم کلام الله است .وبواطن متعدد دارد.بطن دربطن .

+ نوشته شده در  جمعه ششم اسفند 1389ساعت 15:28  توسط ایلیا  | 
انا اعطیناک   الکوثر.

کوثر     براساس روایات شیعه به حضرت زهرا ع تاویل شده است.

قران کریم هرکلمه اش بطن در بطن معانی بسیاری دارد .که هرکدام به اهلش میرسد .

وتمام معانی را فقط ائمه علیهم السلام میدانند.ولاکن برخی از معانی پنهان آن نیز گاهی

مکشوف میگردد.مثلا..      (...انا اعطیناک..یک عبارت است = .یعنی ما به تو اعطا کردیم.)

همین عبارت .به تنهائی میگوید .که چه چیزی را اعطا کرده است .باورنمیکنید .ببینید..!!

=انا  اعطینا ک = کهیعص ص   =۲۱۳ =زهرا...یعنی اسم زهرا  در دل کلمه نهفته است.و بعد.

= الکوثر  =  کهیعص =۶۰ =هی فاطمه = ام ابیها = ابنه محمد =زوجها علی=ام زینب=ابنها حسن

=هی شهیده=... 

    تمام آیه  =   انا   اعطیناک   الکوثر =یس ظ =۹۷۰

معنی کامل =   وهی بنت رسول الله =یس ظ =۹۷۰

  پس دیدیم که هم  نام ایشان وپدر وهمسر وفرزندان وهم صفات وکنیه .مثل .ام ابیها و   شهیده و..

درباطن آیه وبدون ترجمه آشکار گردید . ودقیقا با روایات شیعه مطابقت دارند.

هذا من فضل ربی .   این بیان برای اولین بار در تاریخ میباشد.( معجزه ریاضی قران)

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اسفند 1389ساعت 14:57  توسط ایلیا  | 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389ساعت 1:50  توسط ایلیا  | 
 

ياايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منکم=سوره النساء ۵۹

 

اسم این ایه شریفه  آیه ( اولی الامر) است . (تمام حروف این ایه مجموعا =  ت م ز  )

( ت م ز = >(ولایت).یعنی مجموعه حروف آیه با( ولایت) آیه مطابقت کامل دارد= ت م ز)

 

-۱    يا ايها  الذين  ءامنوا   =   ( ص ل  و )  =   ولایه علی ابن ابی طالب= ص ل و )

 

-۲  اطيعوا الله  واطيعوا الرسول =(ص ص ح)=(ابو القاسم محمد المصطفی=ص ص ح)

-۳  واولي الامر منکم =ص م ج)=( ص م ج )=(الامام علی ابن ابی طالب =ص م ج )

-۴  واولی الامر منکم =ص م ج )=( ص م ج )=(الامام حسن ابن علی ) = ص م ج )

-۵  واولی الامر منکم=ص م ج  )=(ص م ج )= ( الحسین امام  الشهداء) =ص م ج )

   توضیح 

-مصادیق اول  و دوم آیه روشن است =(الله   و رسول الله ) اما درمورد ( اولی الامر منکم  )

اختلاف نظر هست.بین شیعه وسنی .ولذا باکمک علم حروف واعداد وباذن الله تعالی دقیقا

مطابق با روایات متقن در مکتب ومذهب اهل البیت علیهم السلام.میتوانیم اسامی شریف

 ائمه معصومین علیهم السلام را از باطن آیه کشف نمائیم.چنانکه نام شریف رسول الله ص را

(ابو القاسم محمد المصطفی ص )ونام شریف وصی ایشان (الامام علی ابن ابی طالب ع)

 وبلا فاصله نام مبارک وصی ایشان (الامام حسن ابن علی ع )و امام حسین علیهم السلام 

 به صراحت از باطن آیه ظاهر شده اند.توضیحات خیلی بیشتر ونکات عمیقتری دراین آیه وجود

داردکه باید مجالی باشد انشاءالله تا بیان گردد این نکات نورانی واسامی مقدسه برای اولین بار

با این روش مخصوص کشف و منتشر میشوند .هذا من فضل ربی والحمد لله.

وهنوز گفتنیها. بسیار استوالسلام  ازعلمای وهابی بپرسید .!!!

                   اولی الامر  ما را قرءان کریم معرفی فرموده است .ص.

 

 ۱ سوال.            من   هو    اولی الامر =؟=       ص ص س ص ص

  جواب.       هو اسم حجه ابن الحسن المهدی = ص ص س ص ص

  جواب دوم          الحجه  صاحب  الامر  =          ص ص س ص ص

    ------------------------------------------------------------------------- 

   ۲  سوال           من هو اولی الامر=ص ک د ؟

      جواب            اولی الامر   علی=ص ک د  !

  اطیعوا الله   واطیعوا  الرسل و   اولی  الامر     منکم =نساء-۵۹

               اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر  

                هذا من فضل ربی    و الحمد لله                 فبهت الذی کفر!!

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 16:52  توسط ایلیا  | 
 

        

                                (  برای اولین بار در تاریخ است و هیچ سابقه ندارد .)

  ( عدد   313  )  چه مفاهیمی دارد .؟فقط خدا وحجه او میدانند.اما آنچه ما میفهمیم این است.که

ازحرم مکه  . کنار حجر الاسود .ابن المصطفی .هو الحجه وصی الحسن .  سامرائی. گل   نرجس.

انشاءالله.وباذن الله   نغمه نورانی   انا المهدی  را  میسراید. اللهم عجل لولیک الفرج .

 (جیش )  = ۳۱۳ )

 (حرم مکه =313 )

 (حجرالاسود٣١٣ )

 (  نرجس    313 )

(  سامرائی313  )

 (مهدی مطهر313)

(ابن المصطفی313)

(      مرجع   313 )

(الموعودمن الله313)

(جمکرن  =  313  )    >(باخط عثمان طه )

(حقیقه المهدی313.)

(کان المهدی بقیه الله 313)

(الصاحب السیف 313)

 (   القیم الامین  313)

(سیف الاسلام313)

 (المیعاد الموعود313)

 (هو الحجه وصی الحسن 313)

( المهدی ابا صالح المهدی 313)

 (قام امام المهدی313)

(هو موعد محمد المهدی313)

( انه صبح الموعود313)

( اجمع المهدی باصحابه313)

(هو یوم یقوم المهدی313)

(شاید کسانی از  مجموعه این عبارات.که همه با ۳۱۳ مطابق است .گلی بچیند .انشاءالله

 علی آقابابائی= هذامن فضل ربی =     

السلام علیک یا ابا صالح المهدی . 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 0:54  توسط ایلیا  | 
روایت است که فرموده اند حروف مقطعه اول سوره مریم (کهیعص)اشاره به جریان شهادت

امام حسین علیه السلام دارند.اینک باهم بررسی میکنیم.

۱-  کهیعص =..س .. =  الحسین .  ا ل ح س ی ن . = س

---------------------------------------------------------

۲-  کهیعص =..ص ص ی ه =

 الامام حسین بن علی بن ابی طالب =ص ص ی ه

     تااینجا اجمالا با روایت تطبیق دارد. (اشنائی باحروف چنین میگوید)  

 اما بعد تفصیلاببینید.

--------------------------------------تفصیل----------------------------------------------

             حرف اول   ک   است . از   کهیعص .

  ۱     ک   =         ک ا ف          =  ..ص ک.. >

  ۲     ک  = الامام الحسین        =  ..ص ک..>

  ۳    ک  = حسین بن علی       = .. ص ک ..> 

  ۴     ک  = الشهید بکربلا         = ..ص ک ..>  

  ۵    ک  = وهو المظلوم            = .. ص ک ..>

  ۶    ک  = وانه ذبیح الله            = ..ص ک ..>

  ۷   ک  =  ذبح   عظیم             = ..ص ک ..>

  ۸  ک   = شهید عطشان         =.. ص ک ..>

    تا اینجا فقط از یک حرف  آنهم حرف اول از ( کهیعص )ایهمه استفاده کردیم  وتمام عبارات

      با مدارک ومعارف شیعه مطابقت کامل دارند . اینک   یک سوال ؟؟؟

      از وهابیها بپرسید . آیا  با زبان قرانی هیچ آشنائی دارند . حتی بزرگانشان.!!!!!؟؟؟؟؟

     آنان از قران مجید همانقدر میفهمند که از سبزیجات میفهمند.!!   فبهت الذی کفر...

      هذا من فضل ربی .

                         این صفحه نورانی را به دوستان هدیه کنید.

                     التماس دعا..ایلیا

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن 1389ساعت 23:40  توسط ایلیا  | 

                             

                               (  الصلوات  )

                 

                     ا     ل     ص     ل      و     ا     ت 

                    1   30     90    30    6    1   400

                      

                            جمع =   (۵۵٨  ) 

  اللهم     صل     علی    محمد    و    ءال    محمد =   ( ۵۵٨ )

  106      120    110         92     6     32     92  =   ( ۵۵٨ )         

 اللهم      صل       علی       علی     ولی       الله =   ( ۵۵٨ )

 106        120      110         110      46       66 =   ( ۵۵٨ )        

 اللهم      صل       علی        سیده        النساء    =  ( ۵۵٨ ) 

 106        120      110            79         143     =   ( ۵۵٨ )   

 اللهم      صل       علی         ابی  الحسنین       =   ( ۵۵٨ )

106        120        110               222              =  ( ۵۵٨ )

 اللهم      صل       علی         حجه ابن الحسن    =  ( ۵۵٨ )

106       120        110                 222             =  ( ۵۵٨ )

اللهم       صل      علی       ابا صلح المهدی        =  ( ۵۵٨ )

106        120      110                222              =  ( ۵۵٨ )

اللهم      صل      علی             زهری                =  ( ۵۵٨ )

 106      120      110                222               =  ( ۵۵٨ )

  (بخط عثمان طه )  که مورد قبول عامه  است )  نوشته  شد.

    فبهت الذی کفر .  هذا من فضل ربی . این مطلب ونوشته .

 تا این تاریخ .سوم شوال المکرم سال  1389 شمسی .بی سابقه 

 در تاریخ میباشد .علی کرم اقا بابا ئی .والحمد لله رب العالمین

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 21:28  توسط ایلیا  | 
 

    ۱               لافتی الا علی= ===     س س ج

   ۲      = اي  لا امیر المؤمنين الا علي =س س ج

 اين گوشه اي از  علم حروف است  .حرفها حرف میزنند.حرف اگر حرف نزند حرف نیست...

=از وهابیها بپرسید .!!!!؟ اگر میفهمند جواب دهند!!!!

 

    قال رسول الله  ص     ....     (  لا فتی الا علی  )

       لافتی الا علی =......=   س س ج 

  احادیث ائمه ع فقط یک معنی  ندارند .

  اهلش میدانند که صعب مستصعب یعنی  چه..؟؟؟؟

   وهابیها اگر میتوانند جواب بدهند.....؟؟؟

    ۱۱۴///۶۶۳

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 1:3  توسط ایلیا  | 
 

 

سلام علیکم.                           نگاه کنید به سوال زیر
    

                 س                امام زمان کیست .؟=....=س ق ر ی ش  )_

                  ج                  م ح م د بقیت الله.  =....=س ق ر ی ش  )

   واقعا چه رابطه ای بین سوال وجواب هست.؟؟؟

  واقعا چه رابطه ای بین حرف -  و  -  عدد  .   وجود دارد .؟؟؟ انصافا؟؟؟

جواب  صریح  روشن   موافق با  قران   وحدیث    و.   و   .   و  .  بدون جدول بازی..!!

. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 12:7  توسط ایلیا  | 
 

فی لوح محفوظ

=لوح محفوط.اشاره به چه کسی دارد؟

=ل و ح م ح ف و ظ =۳۰+۶+۸ +۱۳+۱۷+۶+۲۷=۹۷

=ع ل ی و ل ی ال ل ا ه =۹۷

 =۱۶+۱۲+۱۰+۶+۱۲+۱۰+۱+۱۲+۱۲+۱+۵  = ۹۷

= لوح محفوظ =۹۷

علی ولی الله =۹۷

=قال علی علی السلام ..انا لوح انا  القلم  انا.....حدیث بساط و غیره

 هذامن فضل ربی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390ساعت 0:24  توسط ایلیا  | 
قال رسول الله ص   . لافتی الا علی ...

 این عبارت دارای چند عدد است که هریک بیانی دارند.

۶۶۳- ۲۴۰- ۸۸ - ۹۲   .واکنون به بیان هریک از اعداد توجه فرمائید.

=لا  فتی  الا  علی  =۶۶۳    .

واین عداد مساوی هستند با این عبارات دقیقا.

=لاامیر الموئمنین الاهو علی=۶۶۳ =

ای لاامیر الموئمنین الاعلی =۶۶۳= 

 الامام امیرالمومنین =۶۶۳   =

امیر المومنین  ولی   الله =۶۶۳

---------------------------------

 =ای هو علی ابن ابی طالب=۲۴۰

 =وهو  علیا ولی  الله = ۲۴۰

------------------------------

=۸۸   = انه ولی الله=۸۸  =

 و...نکاتی دیگر درهمین موارد.

کلام معصوم کلام الله است .

وبواطن متعدد دارد.بطن دربطن .

برای اولین بار درتاریخ بیانشد.

انصافا بکر است این مطالب

اما کو طالب.  ایلیا

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین 1390ساعت 21:43  توسط ایلیا  | 
اولی الامر    ما را   قرءان کریم  معرفی فرموده است .ص.

 ١  =و اولی  الا مر  منکم    =      = ١٣٣

 ٢  =الامام علی ابن ابی طالب    =١٣٣  (ص)

------------------------------------------------

 ١  = واولی الامر منکم  =        =        = ۴٧۵   (ک)

 ٢  =هو ابوالقاسم وعلی بن ابی طالب =۴٧۵   (ک)

----------------------------------------------------

  سوال.             من   هو    اولی الامر =؟=       ص ص س ص ص

  جواب.      هو اسم حجه ابن الحسن المهدی = ص ص س ص ص

  جواب دوم          الحجه  صاحب  الامر  =          ص ص س ص ص

    ------------------------------------------------------------------------- 

    ?سوال           من هو اولی الامر=ص ک د   ۱۱۴

    جواب             اولی الامر   علی=ص ک  د   ۱۱۴

   توجه>>          =  لا فتی الا علی    =    =   ۱۱۴

  اطیعوا الله   واطیعوا  الرسل و   اولی  الامر     منکم =نساء- 

-------------------------------------------            

 سوال                     و اولی الامر منکم  من هو ؟   = ث ع و = ۵۷۶

  جواب       محمد المصطفی و علی ابن ابی طالب  = ث ع و = ۵۷۶

   ---------------------------------------------------------------     

      اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر 

     هذا من فضل ربی    و الحمد لله    

  ( برای اولین بار درتاریخ )         فبهت الذی کفر!!

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین 1390ساعت 23:0  توسط ایلیا  | 
 

کونوا مع الصادقین     =  ک و ن و ا م ع ا ل ص ا د ق ی ن = ۴٧٩

ای وصی رسول الله   =  ا ی   و ص ی   ر س و ل ا ل ل ه  = ۴٧٩

امیر  الموء منین       =   ا م ی ر  ا ل م  و  ء م ن ی ن     = ۴٧٩

=(توجه  نمائید )

(  کو نوا مع  علی  و مع  ابنائه  ) این عبارت دقیقا مساوی ۴٧٩ )

(محمد و ءال محمد و ءال علی بن ابی طالب) دقیقا مساوی۴٧٩)

واین نمونه عینی آن است که کلمات معصومین علیهم السلام

بر مصادیق خود محیط هستند..

انصافا بکر است این مطالب  اما کو طالب.؟

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین 1390ساعت 16:53  توسط ایلیا  | 
 

  فسئلوا اهل الذکر =(139 )  139 =(  هو امیر المو’منین )

 خلاصه حروفش   = (112 )  112 =( ولی الله )

 

    139= علی بن ابی طالب واوصیائه =139

   ۱۱۲ =ابناء فاطمه الزهراء         +ا

  ۱۱۲ =ابناء علی ابن ابی طالب  +ا

و....

 اگر باور نمیکنید خودتان حساب کنید .

    برای اولین بار در تاریخ .علی اقابابائی. ایلیا

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین 1390ساعت 18:20  توسط ایلیا  | 
با سلام .
     (  شجر ه   طیبه     =  534 )
     ( ابناءامیر الموءمنین  = 534  )
---------------------------------------------
       شجر ه   خبیثه = 113 
    اذناب ابی سفیان = 113
---------------------------------------------
بکر است این مطالب اما کوطالب ؟؟
+ نوشته شده در  شنبه ششم فروردین 1390ساعت 0:5  توسط ایلیا  |